Strona główna
Oferta
O mnie
O firmie
Referencje, certyfikaty, dyplomy
Kontakt do mnie
PSPS
doradztwo metodyczne i organizacyjne
Szkolenie Public Relations
Oferta specjalna
Szkolenia piecza zastępcza
Szkolenie współpraca na rzecz rodziny
Wsparcie w realizacji zadań
Realizacja nowych zadań
Zakres tematyczny
Formy usług
Zakres tematyczny

 

 •  przystosowanie jednostki organizacyjnej do wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 • opracowywanie gminnych programów wspierania rodziny,

 • opracowywanie powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej,

 • organizowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy,

 • budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy domowej,

 • wdrażanie metod i technik pracy socjalnej; kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej, projektów socjalnych i innych,

 • projektowanie zmian społecznych na poziomie lokalnym,

 • przygotowanie dokumentów programowych do wdrażania lokalnej polityki społecznej,

 • szkolenie przywarsztatowe nowo zatrudnionych pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych,

 • rozwiązywanie trudnych przypadków z uwzględnieniem aktualnych zasad pracy socjalnej,

 • inne usługi z zakresu pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem usługobiorcy.
 • szkolenia specjalistyczne, w tym między innymi: równość szans, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, współpraca w grupie, komunikacja społeczna i interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji. 
Strona głównaOfertaO mnieO firmieReferencje, certyfikaty, dyplomyKontakt do mnie