Oferuję profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe adresowane do pracowników instytucji  zajmujących się m.in.:

             pomocą społeczną,

             organizowaniem systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

             przeciwdziałaniem przemocy domowej, 

             przeciwdziałaniem uzależnieniom,

             budowaniem lokalnego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

             budowaniem lokalnego systemu wsparcia dla osób ze schorzeniami psychicznymi,

             projektowaniem zmian społecznych w obszarze lokalnej polityki społecznej,

             zagadnieniami z obszaru przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego.

 

Proponowana tematyka i formy doradztwa mogą być poszerzone i dostosowane do konkretnych Państwa potrzeb. Szczegółowych informacji udzielę osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.