Praca Socjalna Pomoc Społeczna - doradztwo metodyczne i organizacyjne

Witam wszystkich Państwa, których interesuje polityka społeczna, rozwiązywanie problemów społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz integracja społeczna. Na stronie PSPS - doradztwo metodyczne i organizacyjne znajdziecie Państwo profesjonalną ofertę usług doradczych i szkoleniowych, dzięki którym usprawnią Państwo zarządzanie dostępnymi zasobami, rozwiążą trudne problemy, poprawią jakość funkcjonowania organizacji i skuteczność udzielanej pomocy.

Zapraszam do współpracy

Anna Kłos